Scouts en gidsen Peer kwamt tot leven op 18 oktober 2009. 2 goedbevriende buren, Ingvild Seurynck en Kathy Leyman 'mistten' iets in Peer. Ingvild bracht haar jeugdjaren als lid en leiding door in de scoutsgroep 'De Vlaschaard' in Lauwe (West Vlaanderen) terwijl Kathy na jarenlang lid te zijn geweest  leiding en groepsleiding  bij de gidsen van St Lutgardis In Merelbeke (Oost Vlaanderen).

 

Dankzij de ondersteuning van districtcommissarissen NIels Groenen en Steven Vogels, de vrijwillige medewerking van scouts van het Lommel, zeescouts Maaseik en Raksja van gouw Limburg werd met toestemming van het schepencollege een kennismakingsactiviteit georganiseerd.

 

De start was gemaakt! Ongeveer 50 leden sloten zich aan bij Scouts en Gidsen Peer en en leidingsploeg werd gevormd.

Joris en Dimitri werden groepsleiding en samen met Liese, Jo&Jo, Wim, Lotte, Anke, Jessica en Sarhmaakten we ons eerste jaar tot een succes.  Een groot deel van deze leiding waren afkomstig van Gouw Limburg. Dimitri was oud lid van Scouts Boseind in Neerpelt en wkam  helpen nadat hij hoorde over de opstart van de nieuwe groep.  Jessica was toen onze eerste en enige leiding afkomstig van Peer.

 

Al snel voelden een aantal ouders zich geëngageerd om samen met Kathy en Ingvild de ouderwerking op te richten. Een goede ondersteuning aan de vereniging en hulp bij algemene zaken zoals het zoeken van lokalen, de startactiviteit, opbouwen en opruimlen van het kamp, ...

 

Een ander intitiatief van de ouders was het uitwerken van het valentijnsontbijt dat ondertussen al bekendheid heeft bij de Perenaren.  Een traditie van Scouts en Gidsen Peer die hopelijk nog jaren mag meegaan. 

ontstaan

Onze groep